Przedwiośnie 45

Przedwiośnie 45


Pokonkursowa wystawa 45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego

PRZEDWIOŚNIE 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

24.06-28.07 2022 r